skip to Main Content
Menu
Một Số Nguyên Nhân Gây Ra Sự Cố Thang Máy

Một số nguyên nhân gây ra sự cố thang máy

Trong một số tình huống như mạch giám sát an toàn của thang máy bị "cắt xén", chốt cửa gãy, ..., cửa tầng thang máy có thể mở mà không có cabin. Sự việc xảy ra ngày 14-12-2015, trong giờ…

Back To Top